Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Spridningssimuleringar av miljöfarliga ämnen : från två okontrollerade bränder vid sopförbränningsanläggning
Författare
Rowe Zane
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
Uppsatsen behandlar spridning av några miljöfarliga ämnen från två fiktiva okontrollerade bränder på Hedens fjärrvärmeanläggning. De miljöfarliga ämnena är dioxiner, PAH, VOC, tungmetaller och stoft. Bränderna jämförs utifrån två typer av ageranden från räddningstjänsten under två olika årstider. Jämförelsen undersöker hur räddningstjänstens agerande påverkar både brandförloppet och spridningen. Påverkan från spridningsfenomen som meteorologisk stabilitet, vind och själva branden, samt spridningsmekanismer som advektion och turbulent diffusion studeras.