Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Släckning av silobränder
Författare
Persson Henry, Blomqvist Per
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2004
Rapporten ger en översikt av de erfarenheter och kunskaper som finns angående bränder och explosioner i siloanläggningar. Rapporten är främst inriktad mot detektions- och släckproblematiken men ger även en översikt av vilka lagar, förordningar och rekommendationer som finns, både inom och utom Sverige. Rapporten ger också en översikt av olika förekommande silotyper, vanligt förekommande risker, och hur dessa skall elimineras. Baserat på praktiska erfarenheter från inträffade bränder och till viss del vissa forskningsinsatser ges råd kring släckinsatsens utförande. Rapporten är avsedd att bidra till en ökad kunskapsnivå hos den kommunala räddningstjänsten men också som grund för ett utbildningsmaterial att användas i Räddningsverkets kompetensutbildning. Läromedlet skall också kunna användas vid bränder i siloanläggningar som ett beslutsstöd för räddningsledaren.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Persson Henry, Blomqvist Per