Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Selected aspects of turbulence and combustion in 20-litre explosion vessels : Development of Experimental Apparatus and Experimental Investigation : Brandforsk projekt 615-991
Författare
Skjold Tryggve
Utgivare
Universitetet i Bergen
Utgivningsår
2003
Huvudmålet med projektet har varit att undersöka om data från dammexplosionsexperiment i ett explosionshållfast 20 liters kärl (ASTM- eller Siwek-bomb) kan användas för att erhålla sådan information om dammolnets förbränningshastighet som behövs i CFD-baserade dynamiska modeller för att simulera dammexplosioner i processanläggningar. Kopplingen mellan dammolnets turbulens och förbränningshastighet är central. Projektet har sponsrats av bland annat Brandforsk projekt 615-991.