Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förslag på ny led för farligt gods i Helsingborg : en jämförelse mellan tre riskanalysmetoder
Författare
Jönsson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
Sammanfattning Denna rapport utgör ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet i riskhantering på LTH, Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har skett på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg och har finansierats av Helsingborgs Stad. Rapporten kommer att vara ett av underlagen för en fördjupad översiktsplan för sektorn farligt gods i Helsingborg som kommer att fastställas under 2004. Tre mål finns: -         Riskanalysera transporterna med farligt gods och lyfta fram ett eller flera lämpliga alternativ som led för farligt gods till Helsingborgs hamnområde. -          Bedöma lämpliga minimiavstånd från transportleder för farligt gods till olika verksamheter. Även benämnt fysisk ram. -          Jämföra olika metoder för riskanalys, som metod för detta analysarbete. De tre metoderna är en göteborgsmetod, en holländsk (CPR18E) och en CPQRA.  Abstract This report is comparing about ten different routes for transportation of dangerous goods to the harbour area in the city of Helsingborg in southern of Sweden. This is done by the use of three different methods for risk analysis. The report is pointing out one of the alternative routes as the best regarding societal risk and individual risk. A comparison is also made between the three different methods for risk analysis. Appropriate distances from the routes with dangerous goods to different activities are discussed.