Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Målstyrning av skydd mot olyckor på lokal nivå : med Jönköping som exempel
Författare
Jonsson Fredric, Frödin Sven-Erik
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003
Räddningsverket har sedan 1991 finansierat forskning om hur kostnader och nytta vid olika åtgärder inom området skydd mot olyckor kan mätas. Räddningstjänsten i Jönköping har hela tiden varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbetet. Nya rön har kritiskt granskats och prövats inom ramen för kommunens utvecklingspro­cess för ökad målstyrning av skyddet mot olyckor. Målstyrning av skydd mot olyck­or på lokal nivå är en idéhandbok om redovisar hur en kommun kan utveckla skyd­det mot olyckor och skador utifrån medborgarnas behov. I boken redovisas arbete både i övergripande kommunperspektiv och från räddningstjänstens perspektiv. Avsikten är att ge inspiration och stöd till utvecklingsprocesser i andra kommuner i samband med att en ny lag om skydd mot olyckor införs. Räddningsverket har inom närliggande område även gett ut Har skyddet ökat? - Uppföljning och utvärdering på lokal nivå, Att beställa och utforma räddningsinsatser samt Systematiskt säkerhetsarbete – att arbeta med kommunala handlingsprogram.