Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åldersbestämning för användning av skyddsjacka 36
Författare
Sandberg Lennart, Mauritzson-Sandberg Eva
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1982-11
Utprovning av skyddsjacka 36 med syfte att finna en nedre åldersgräns för användandet att studera barns reaktioner på jackan samt i vilka situationer reaktionerna uppkommer studera skillnader i barns reaktioner vid utprovning i hemmiljö jämfört med utprovning i daghemsmiljö studera skillnader i barns reaktioner beroende på modifieringar på utrusntingen ge förslag till förändringar i utrustningen
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Sandberg Lennart, Mauritzson-Sandberg Eva