Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Småhusskyddsrum : Beläggningsförsök vintern 1976
Författare
Gustavsson I, Stensson G
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1976-04
Funktionen av inredning/utrustning och de fem försök personernas upplevelser av klimatet i ett 6 kvadratmeters stort småhus skyddsrum studerades i ett 48 timmars beläggningsförsök. Samtidigt studerades klimatets utveckling under vinterförhållanden vid olika ventileringsmetoder. Försöket visade att det lilla utrymmet kräver goda förvaringsmöj- ligheter och att möjlighet till motion bör ges. Inredning och utrustning fungerade i stort sett väl. Försökspersonerna upplevde ej klimatet som besvärande.