Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Riskutredning enligt SÄIFS 2000:2 : förslag till tillämpning samt mall
Författare
Bonthron Christoffer, Danielsson Sandra
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2001
I examensarbetet ingick att ta fram en mall för utförandet av en riskutredning som sker enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor.