Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lagom säkerhet 3
Författare
Mattsson Bengt, Jaldell Henrik, Sund Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Alltsedan år 1991 har en forskargrupp (kostnads-nyttagruppen) undersökt rädd­ningstjänsten i vid bemärkelse, både den kommunala och den som företag och hushåll ansvarar för, från samhällsekonomiska utgångspunkter. Lagom säkerhet 3 utgör en sammanfattning av gruppens arbete under perioden 1997- 2000. Vi har nu vidgat perspektivet till att omfatta skydd mot olyckor i allmänhet, även om brand­säkerheten dominerar. Problem, metoder, statistiska material och beräkningar redo­visas på ett sätt som gör att även den som inte kan något om samhällsekonomi ska kunna ha utbyte av boken.