Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stora olyckor : observatörsinsats efter brohaveriet i Dourofloden nära Porto, Portugal den 4 mars 2001
Författare
Egardt Erik, Lüppert Klas, Eriksson Benny
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Den fjärde mars 2001 havererar en bro mellan byn Entre-os-Rios och samhället Castello de Paiva sex mil öster om hamnstaden Porto i norra Portugal. Orsaken till olyckan var att en bropelare stående på flodbotten av sand undermineras av den starka strömmen och rasar. Pelarens ars för med sig att brons fackverkskonstruktion kollapsar och för med sig en dubbeldäckad buss och minst två personbilar ner i vattnet. Omkring 75 personer omkom vid olyckan och flera påträffades i havet tiotals mil från skadeplatsen. Den starka strömmen på ca 9 knop samt djup på upp till 30 m medförde att sökning med hjälp av dykare i praktiken var omöjlig att genomföra. Internationell hjälp från EU och NATO begärdes då för att erhålla hjälp med att lokalisera de försvunna fordonen. De metoder som visats sig vara mest effektiva vid sökningen är olika former av sonarutrustning med DGPS-positionering och datorpresentation. Även specialtränade hundar användes framgångsrikt för att söka efter kroppar under vattnet. En av slutsatserna i rapporten är att vid svåra eftersök i vatten inte helt förlita sig enbart på dykning. Räddningsledningen bör även överväga möjligheterna att söka med annan strategi baserad på samverkan med personal som behärskar sökning med sonar eller eventuellt specialtränade hundekipage för att markera människor under vatten. Abstract The fourth of march 2001 does a bridge collapse over the river Douro between the villages Entre-os-Rios and Castelo de Paiva about 50 miles east of the harbour city Porto in north Portugal. The reason of the collapse was destabilization of a bridge pillar standing on the river floor of sand. The building companies collecting of sand from the riverbank, the high water and rapid flow caused the destabilization of the pillar. The collapse of the pillar brings the framework construction to fail and two cars and a double-decked bus falls into the rapid river. About 75 persons drowned in the river and several were found in the ocean hundred miles from the scene of the accident. The rapid current of about nine knots and depths of down to 30 meters made diving almost impossible to accomplish. The Portuguese authorities then demanded international help from the EU and NATO countries to help locate the missing vehicles. The method that has shown most success during the search has been use of different kinds of sonar technology connected to DGPS-positioning systems and computer processing and presentation. Even special trained dogs were used successfully to search and mark bodies under the surface. One of the conclusions in the report is that under tough circumstances not only count on diving. The rescue officers should even evaluate the possibilities to search with a strategy based on cooperation with personnel with competence and equipment for search with sonar. Even special trained dogs can be of use for marking bodies under the surface.