Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värderbara processer vid räddningsinsats : Efter angrepp med kemiska stridsmedel
Författare
Andersson Per Ola
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1997
Huvudsyftet med studien är att ge ett underlag för vidare utveckling av metoder för värdering av räddningsinsats efter angrepp med kemiska stridsmedel i krigstid. Studien innefattar genomgång och identifiering av ett stort antal parametrar som en KEM/C-räddningsinsats är avhängig av och vilken parameteruppsättning som kan ingå i värderingsprocessen. Räddningsinsatsens olika delprocesser analyseras var för sig med beaktande av kritiska parametrar, skillnader mellan C och KEM och värderingsmöjligheter. Förebyggande åtgärder som bör beaktas vid upprättande av KEM/C-insatsplan har strukturerats i form av en planeringsmodell. Värderingen föreslås kunna genomföras med tre huvudinriktningar. För det första ska värdering av räddningstjänstens insatsplaner kunna göras baserat på användning av insatsplansmallar med tillhörande system av kontrollfrågor. För det andra ska den operativa räddningsinsatsförmågan i C-miljö testas och värderas med stöd av ett modernt fältträningssystem. Systemet baseras på användning av GPS-utrustning för automatisk visning av positioner i kommandocentralen. Registrering av mätvärden och rapporteringar görs också. För det tredje ska värdering kunna ske i efterhand baserat på redan registrerade fältförsök, där en metod för användning av frågemallar finns utarbetad.