Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
DARK : Datorstött riskbedömningssystem för kemikalier
Författare
Andersson J-O, Broxvall Å, Karlsson E, Karlsson N, Nyrin K, Rejnus L, Winter S
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-10
Ett datorstött system (DARK) har utvecklats för bedömning av skadeverkan på människor vid utsläpp av giftiga, kondenserande gaser från läckande cisterner och tankvagnar. Ammoniak, svaveldioxid, klor och klorväte har närmast studerats, eftersom dessa industrikemikalier sannolikt utgör den, i detta sammanhang, största risken för civilbefolkningen i samband med krigshandlingar mot mål i eller i närheten av tätort. Målsättningen har härvid varit att skapa ett användaranpassat och tidsbesparande beräkningssystem för bedömning av riskavstånd för människor som utsätts för utsläpp av sådana kemikalier. Beräkningssystemet har programmerats i FORTRAN 77 på FOA 4:s dator, VAX/VMS 11/780. I rapporten beskrivs programsystemets uppbyggnad (modulform) och hur resp beräkningsmodell kopplats till ett integrerat programpaket. Modulform underlättar införandet av nya förbättrade beräkningsmodeller i framtiden.