Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metod för bestämning av andningsarbete i skyddsmask på provhuvud
Författare
Berglund T, Nyrin K
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1985-06
I rapporten redovisas en metod att med hjälp av andningspump, provhuvud, flödesgivare och tryckgivare mäta och beräkna andningsarbetet i en skyddsmask under en andningscykel bestående av inandning resp utandning. Förloppet styrs och registreras med hjälp av mätdator, som även utför utvärdering och grafisk behandling av mätförloppet.