Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur farlig är en ishall med ammoniak? : beräkningar av riskavstånd vid vådautsläpp av ammoniak samt hur stora byggnader påverkar spridningen av gaser
Författare
Eriksson Håkan
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Rapporten behandlar riskerna kring ishallar och hur stora byggnader inverkar på spridningen av gaser. Utgångspunkten är utsläpp av ammoniak vid ishallar. Ishallar med moderna kylanläggningar, som har upp till 75 kg ammoniak och då enbart i själva kylmaskineriet -"fullständigt indirekt system" medför endast små risker för människor som befinner sig i ishallens omgivning. En ishall med "delvis indirekt system", som innehåller cirka 600 kg ammoniak - d.v.s. grundtypen för ishallar under 70- och 80-talet - medför risker för skador endast inom ett begränsat område utanför ishallen. I rapporten behandlas bl a avvikelser från grundfallen och planering.
Relaterade titlar
Fler titlar av Eriksson Håkan