Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utprovning av skyddskåpan : Psykologiska reaktioner hos barn, 0 - 3 år
Författare
Mauritzson-Sandberg E, Sandberg L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-06
Skyddskåpan har utprovats på 52 barn och deras föräldrar med syfte att: 1. studera barns reaktioner på utrustningen 2. studera samspelet mellan barnets och den vuxnes reaktioner 3. studera rörligheten med kåpan påtagen samt 4. utvärdera komforten i utrustningen Slutsats: Skyddskåpan är, ur psykologisk synvinkel, ett fullgott och acceptabelt andningsskydd för barn mellan 0 och 3 år.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Mauritzson-Sandberg E, Sandberg L