Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sprängningen i restaurang Fontaineblau 1982 : Dynamisk gränslast på pelarstomme
Författare
Granström S, Carlsson M, Dellgar U
Utgivare
Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1984
Under 1982 och 1983 utfördes flera attentat med sprängämnen i byggnader i Stockholm. Sprängningen av restaurang Fontainebleau natten till nyårsafton 1982 är den vad gäller byggnadsskador mest omfattande. En mycket kraftig laddning, som placerats vid restaurangentrén i våning 4 åstadkom en verkan som kan liknas vid en krigsskada från en bomb. Huvuddelen av byggnadsvolymen berördes och även grannfastigheter påverkades med glas- och fasadskador på ett avstånd av upp till ca 200 m. Brand utbröt i de övre våningarna. Byggnaden och närliggande gator var folktomma vid explosionstillfället, varför inga personskador uppstod. En närmare uppfattning om byggnadens styrka fås genom jämförelse med material från rapporten om västtyska ambassaden. För Fontainebleaubyggnaden har, som bl a framgår av redovisningen av återställningsarbetena, byggnadens skadetålighet haft stor betydelse.