Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lokaliseringsutrustning (LOKUT) : Slutrapport
Författare
Andersson I, Arnzin S, Edman K, Fornaeus L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1984-02
En arbetsgrupp inom FOA 2, med stöd från FOA 3, har under åren 1978-1983 utrett frågan om en eventuell anskaffning av lokaliseringsutrustning att användas främst i fred vid fältstudier i armémiljö. Rapporten sammanfattar arbetsresultatet och lämnar förslag till åtgärder.