Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
2015 Slutrapport Räddningskedjan
Utgivare
Utgivningsår
2015
FFI projektet Räddningskedjan kan definieras som ett Trippel Helix projekt som nu nått sitt mål att leverera en fördjupad förståelse för potentiella haverikonsekvenser hos e-fordon i trafikskadehändelse. Som ett Trippel Helix projekt har projektarbetsinsatser från industri, akademi och myndighet förenats till att kartlägga omtalade risker och tekniska säkerhetssystem relaterade till e-fordon, samt provocerande provning har genomförts på e-fordonsbatterisystem och dess battericeller. Materialet som producerats har av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) sammanställts till ett utbildningsmaterial för svensk räddningstjänst för att öka förståelsen för risker och myter relaterade till e-fordon i trafikskadehändelse.