Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förslag till fältmässig provkammare för tillpassningskontroll av skyddsmask
Författare
Burström B, Dahlgren K, Hägglund L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1984-12
En prototyp till en fältmässig provkammare har utvecklats i form av ett tält där man genom luckor kan utföra tillpassningskontroll av skyddsmasker. Tillpassningen sker med hjälp av tårgas och två minuters provningstid säkerställer nuvarande tillpassningskrav. 90 provningstillfällen per timme kan uppnås och detta förenklar grundutbildningen. Även fältförband får möjligheter att utföra en effektiv tillpassningskontroll.