Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Delegerat ledarskap
Författare
Andersson L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1984-08
Skyttekompaniet vid I 2/Fo 52 har under utbildningsåret 1982/83 arbetat utifrån de metoder som redovisas i böckerna LEDARSKAP och LTU. Arbetet har präglats av målstyrning och delegering. Det nya arbetssättet har resulterat i att Kompaniet har under utbildningsåret i högre grad än vanligt exponerats för fältnära problem. Samtidigt som fältförmågan har ett utbildningsbehov konstaterats. Befäls- och förbandsutbildning bör i framtiden i ökad utsträckning inriktas mot Längre övningar - Mörker - Vinter och påfrestning. Föreliggande rapport redovisar tillvägagångssättet vid utbildningen och de värderingar som gjorts av utbildningsresultatet.
Relaterade titlar
Fler titlar av Andersson L
Onnermark B, Andersson L-E
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
1961
32 s : ill