Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Taktik, ledning, ledarskap
Författare
Svensson Stefan (red.), Cedergårdh Erik, Mårtensson Ola, Winnberg Thomas
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
Räddningsinsatser är komplexa. Arbetet i samband med räddningsinsatser måste baseras på hjälpbehovet. Man har resurser till för f ogande som ska organiseras och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Beslut som fattas måste vara väl underbyggda och ta hänsyn till resurs, skada, objekt och hjälpbehovet i övrigt. För att kunna hantera allt detta krävs kunskap. Strävan är att kunna tillgodose det hjälpbehov som olyckshändelser eller över h ängande fara för olyckshändelser påkallar. Taktik, ledning, ledarskap presenterar, diskuterar och exemplifierar erfarenheter från kommunal räddningstjänst och forsknings resultat ur en rad olika synvinklar. Boken riktar sig främst till chefer inom kommunens organisation för räddningstjänst. Den är i första hand avsedd för MSB:s utbildnings verksamhet, men vänder sig också till yrkes verksam räddningstjänstpersonal och övriga intresserade.