Brand i fritidshus Eskilstuna 2019
Titel:
Brand i fritidshus Eskilstuna 2019
Författare:
Danielson Viktor ; Jakobsson Stellan
Utgivare:
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår:
20191120
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
9 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: