"metan" – 61 träffar, varav 58 med liknande stavning.

Metan, komprimerad

Farlighetsnr
23
UN-nr
1971
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Metan, komprimerad

Metan, kyld, flytande

Farlighetsnr
223
UN-nr
1972
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Metan, kyld, flytande

Väte och metan, blandning, komprimerad

Farlighetsnr
23
UN-nr
2034
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Väte och metan, blandning, komprimerad

Etan

Farlighetsnr
23
UN-nr
1035
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Etan

Metallkatalysator, torr

Farlighetsnr
43
UN-nr
2881
Klass
4.2
Fpg
I

Liknande stavning: Metal catalyst dry

Metallkatalysator, torr

Farlighetsnr
40
UN-nr
2881
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Metal catalyst dry

Metallkatalysator, torr

Farlighetsnr
40
UN-nr
2881
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Metal catalyst dry

Etan, kyld, flytande

Farlighetsnr
223
UN-nr
1961
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Etan, kyld vätska · Etan, kyld, flytande

Alkalimetallamalgam, fast

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3401
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkali metal amalgam, solid

Alkalimetallamalgam, flytande

Farlighetsnr
X323
UN-nr
1389
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkali metal amalgam, liquid

Alkalimetallamider

Farlighetsnr
423
UN-nr
1390
Klass
4.3
Fpg
II

Liknande stavning: Alkali metal amides

Alkalimetalldispersion

Farlighetsnr
X323
UN-nr
1391
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkali metal dispersion

Dispersion av alkaliska jordartsmetaller

Farlighetsnr
X323
UN-nr
1391
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkaline earth metal dispersion

Litiumbatterier, primära

(litiummetall och litiumlegeringar)

Farlighetsnr
90
UN-nr
3090
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Lithium metal batteries

Metallkatalysator, fuktad

med synligt överskott av vätska

Farlighetsnr
40
UN-nr
1378
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Metal catalyst, wetted

Metallkatalysator, fuktad

med synligt överskott av vätska

Farlighetsnr
40
UN-nr
1378
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Metal catalyst, wetted

Amalgam av alkaliska jordartsmetaller, flytande

metall legerad med kvicksilver, som innehåller 2 % till 10 % alkaliska jordartsmetaller och kan innehålla upp till 98 % kvicksilver

Farlighetsnr
X323
UN-nr
1392
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkaline earth metal amalgam, liquid

Detonerande stubin

rörstubin

Farlighetsnr
1.2D
UN-nr
0102
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Cord, (fuse), detonating, metal clad

Kaliummetallegeringar, flytande

Farlighetsnr
X323
UN-nr
1420
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Metallegeringar av kalium, flytande · Potassium metal alloys. liquid

Pyrofor metall, n.o.s.

Farlighetsnr
43
UN-nr
1383
Klass
4.2
Fpg
I

Liknande stavning: Pyrophoric metal, n.o.s.

Alkalimetallegering, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
X323
UN-nr
1421
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkali metal alloy liquid n.o.s.

Metallhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.

Farlighetsnr
X423
UN-nr
1409
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Metal hydrides water-reactive n.o.s.

Metallkarbonyler, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3281
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Metal carbonyls, liquid, n.o.s.

Metallkarbonyler, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3281
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Metal carbonyls, liquid, n.o.s.

Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.

vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur över 190 °C

Farlighetsnr
99
UN-nr
3257
Klass
9
Fpg
III

Liknande stavning: Molten metal

Amalgam av alkaliska jordartsmetaller, fast

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3402
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkaline earth metal amalgam, solid

Kaliummetallegeringar, fasta

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3403
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Metallegeringar av kalium, fasta · Potassium metal alloys, solid

Metallkarbonyler, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3466
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Metal carbonyles, solid, n.o.s.

Metallkarbonyler, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3466
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Metal carbonyls, solid, n.o.s.

Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.

vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur på högst 190 °C

Farlighetsnr
99
UN-nr
3257
Klass
9
Fpg
III

Liknande stavning: Molten metal

Alkalimetalldispersion, brandfarlig

Farlighetsnr
X323
UN-nr
3482
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkali metal dispersion, flammable

Metallpulver, brandfarligt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3089
Klass
4.1
Fpg
II

Liknande stavning: Metal powder flammable n.o.s.

Metallhydrider, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3182
Klass
4.1
Fpg
II

Liknande stavning: Flammable metal hydrides n.o.s. · Metal hydrides flammable n.o.s.

Metallpulver, självupphettande, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3189
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Metal powder, self-heating, n.o.s.

Alkoholater av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3205
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Alkaline earth metal alcoholates n.o.s.

Metallhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.

Farlighetsnr
423
UN-nr
1409
Klass
4.3
Fpg
II

Liknande stavning: Metal hydrides water-reactive n.o.s.

Litiumbatterier, primära, i utrustning

(litiummetall och litiumlegeringar)

Farlighetsnr
90
UN-nr
3091
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Lithium metal batteries contained in equipment

Dispersion av alkaliska jordartsmetaller, brandfarlig

Farlighetsnr
X323
UN-nr
3482
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkaline earth metal dispersion, flammable

Alkoholater av alkalimetaller, självupphettande, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
48
UN-nr
3206
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Alkali metal alcoholates self-heating corrosive n.o.s.

Legering av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s

Farlighetsnr
423
UN-nr
1393
Klass
4.3
Fpg
II

Liknande stavning: Alkaline earth metal alloy, n.o.s

Metallkarbonyler, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3281
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Metal carbonyls, liquid, n.o.s.

Deflagrerande metallsalter av aromatiska nitroföreningar, n.o.s.

Farlighetsnr
1.3C
UN-nr
0132
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Deflagrating metal salts of aromatic nitro-derivatives, n.o.s.

Litiumbatterier, primära, förpackade med utrustning

(litiummetall och litiumlegeringar)

Farlighetsnr
90
UN-nr
3091
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Lithium metal batteries packed with equipment

Väte i ett metallhydridlagringssystem

Farlighetsnr
23
UN-nr
3468
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Hydrogen in a metal hydride storage system

Väte i ett metallhydridlagringssystem i utrustning

Farlighetsnr
23
UN-nr
3468
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Hydrogen in a metal hydride storage system contained in equipment

Metallsalter av organiska föreningar, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3181
Klass
4.1
Fpg
II

Liknande stavning: Metal salts or organic compounds flammable, n.o.s.

Metallpulver, brandfarligt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3089
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Metal powder flammable n.o.s.

Metallhydrider, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3182
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Metal hydrides flammable n.o.s.

Metalliskt järn som borrspån, frässpån, svarvspån, bearbetningsspån

i en form benägen till självupphettning

Farlighetsnr
40
UN-nr
2793
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Ferrous metal borings · Ferrous metal cuttings · Ferrous metal shavings · Ferrous metal turnings

Metallpulver, självupphettande, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3189
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Metal powder, self-heating, n.o.s.

Alkoholater av alkaliska jordartsmetaller n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3205
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Alkaline earth metal alcoholates n.o.s.

Metallkarbonyler, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3466
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Metal carbonyls, solid, n.o.s.

Väte i ett mettallhydridlagringssystem förpackade med utrustning

Farlighetsnr
23
UN-nr
3468
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Hydrogen in a metal hydride storage system packed with equipment

Metallsalter av organiska föreningar, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3181
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Metal salts of organic compounds flammable, n.o.s.

Alkoholater av alkalimetaller självupphettande, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
48
UN-nr
3206
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Alkali metal alcoholates self-heating corrosive n.o.s.

Metallalkyler, vattenreaktiva, n.o.s.

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
2003
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Metal alkyls, water-raective, n.o.s.

Metallaryler, vattenreaktiva, n.o.s.

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
2003
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Metal aryls, water-reactive, n.o.s.

Metallalkylhalider, vattenreaktiva, n.o.s.

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
3049
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Metal alkyl halides, water-reactive, n.o.s.

Metallarylhalider, vattenreaktiva, n.o.s

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
3049
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Metal aryl halides, water-reactive, n.o.s.

Metallalkylhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
3050
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Metal alkyl hydrides, water-raective, n.o.s.

Metallarylhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
3050
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Metal aryl hydrides, water-reactive, n.o.s.