"diisocyanat" – Inga exakta träffar. 16 träffar med liknande stavning.

Hexametylendiisocyanat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2281
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Diisocyanate d'hexaméthyléne · Hexamethylene diisocyanate

Toluendiisocyanat

utgör vanligen en blandning av 2,4-TDI (80 %) och 2,6-TDI (20 %)

Farlighetsnr
60
UN-nr
2078
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Diisocyanate de toluyléne · Toluene diisocyanate

Fenylisocyanat

Farlighetsnr
663
UN-nr
2487
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Phenyl isocyanat

Trimetylhexametylendiisocyanat

(och isomera blandningar)

Farlighetsnr
60
UN-nr
2328
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Diisocyanate de triméthylhexaméthylene · Trimethylhexamethylene diisocyanate

Isoforondiisocyanat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2290
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Diisocyanate d'isophorone · Isophorone diisocyanate

Isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2206
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Isocyanat Lösung giftig n.a.g. · Isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

Isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2206
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Isocyanat Lösung giftig n.a.g. · Isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

2,4-Toluendiisocyanat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2078)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2,4-Tolyen diisocyanate · Di-isocyanate de toluylène

Difenylmetan-4,4'-diisocyanat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2206)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate · Diisocianate de 4,4'-méthylènediphényle · Diphenylmethane-4,4' diisocyanate

Isocyanatlösning, brandfarlig, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
336
UN-nr
2478
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Isocyanatlösning, brandfarlig, giftig, n.o.s.

Isocyanatlösning, brandfarlig, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
36
UN-nr
2478
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Isocyanatlösning, brandfarlig, giftig, n.o.s.

Isocyanatlösning, giftig, brandfarlig, n.o.s.

Farlighetsnr
63
UN-nr
3080
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Isocyanat Lösung giftig entzündbar n.a.g. · Isocyanatlösning, giftig, brandfarlig, n.o.s.

1,5-Naftalendiisocyanat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2206)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Diisocyanate de naphtylene-1,5

2,6-Toluendiisocyanat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2078)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2,6-Toluene diisocyanate · Diisocyanate de toluyléne

1,5-Naftalendiisocyanatlösning

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2206)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 1,5-Naphthalene diisocyanate

Polymetylenpolyfenylisocyanat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2206)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Diisocyanate de diphénylméthane