"butanol" – 43 träffar, varav 38 med liknande stavning.

n-Butanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1120)
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Butanol

Butylacetater

Farlighetsnr
33
UN-nr
1123
Klass
3
Fpg
II

Sökträff: Butanol acetate

2-Etylbutanol

Farlighetsnr
30
UN-nr
2275
Klass
3
Fpg
III

Sökträff: Éthyl-2 butanol

Butanoler

Farlighetsnr
33
UN-nr
1120
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butanole · Butanoler · Butanols

Butanoler

Farlighetsnr
30
UN-nr
1120
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Butanole · Butanoler · Butanols

n-Butylacetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1123)
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Butanol acetate

tert-Butanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1120)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Butanols Butanol tertiaire · Butanols · Butanols tert-Butanol

2-Butanon (etylmetylketon, metyletylketon)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1193
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butanon · Butanone

Butan

tekniskt ren

Farlighetsnr
23
UN-nr
1011
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Butan · Butane

Oktonal

Farlighetsnr
1.1D
UN-nr
0496
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Octanol

Butylmerkaptan

Farlighetsnr
33
UN-nr
2347
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butantiol

Butyraldehyd

Farlighetsnr
33
UN-nr
1129
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butanal

Etanol (etylalkohol)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1170
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Etanol · Etanol (etylalkohol)

Etanollösning (etylalkohollösning)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1170
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Etanol · Etanollösning · Etanollösning (etylalkohollösning)

Butyrylklorid

Farlighetsnr
338
UN-nr
2353
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butanoyl chloride · Chlorure de butanoyle

Metanol

Farlighetsnr
336
UN-nr
1230
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Metanol

sek-Butanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1120)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2-Butanol · Butanols · Butanole sec-Butylalkohol · Butanols n-Butanol-2

Isobutanol (isobutylalkohol)

Farlighetsnr
30
UN-nr
1212
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: i-Butanol

Aldol

Farlighetsnr
60
UN-nr
2839
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Hydroxy-3 butanal

Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.

blandning A

Farlighetsnr
23
UN-nr
1965
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Butan · Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (Butan)

Etanollösning (etylalkohollösning)

Farlighetsnr
30
UN-nr
1170
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Etanol · Etanollösning · Etanollösning (etylalkohollösning)

Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.

blandning A0

Farlighetsnr
23
UN-nr
1965
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Butan · Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (Butan)

Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.

blandning A01

Farlighetsnr
23
UN-nr
1965
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Butan · Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (Butan)

Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.

blandning A02

Farlighetsnr
23
UN-nr
1965
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Butan · Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (Butan)

1-Brombutan

Farlighetsnr
33
UN-nr
1126
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Bromo-1 butane

n-Butylamin

Farlighetsnr
338
UN-nr
1125
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Amino-1 butane

2-Jodbutan

Farlighetsnr
33
UN-nr
2390
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Iodo-2 butane

2,3-Dimetylbutan

Farlighetsnr
33
UN-nr
2457
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Diméthyl-2,3 butane

2-Brombutan

Farlighetsnr
33
UN-nr
2339
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Bromo-2 butane

Metylbutyrat

Farlighetsnr
33
UN-nr
1237
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butanoic acid methyl ester

Vinylbutyrat, stabiliserad

Farlighetsnr
339
UN-nr
2838
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Butanoic acid ethenyl ester

Butyraldoxim

Farlighetsnr
30
UN-nr
2840
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Butanal oxime

Isopropylbutyrat

Farlighetsnr
30
UN-nr
2405
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Butanoic acid 1-methylethylester

Butyrsyra

Farlighetsnr
80
UN-nr
2820
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Butanoic acid

1-Brom-3-metylbutan

Farlighetsnr
30
UN-nr
2341
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Bromo-1 méthyl-3 butane

1-Oktanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3082)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Oktanol

Dibutyletrar

Farlighetsnr
30
UN-nr
1149
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Butoxy-1 butane

Etanol- och bensinblandning

med mer än 10 % etanol

Farlighetsnr
33
UN-nr
3475
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Etanol- och bensinblandning

2,2-di-(tert-Butylperoxi)butan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3103)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Bis(tert-butylperoxy) -2,2 butane

2,2-di-(tert-Amylperoxi)butan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3105)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: bis (tert-Amylperoxy)-2,2 butane

sek-Butylklorid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1127)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Chloro-2 butane

Etanol E85

blandning av 70-86 % etanol och 14-30 % bensin samt tillsatsämnen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3475)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Etanol E85 · Etanol och bensinblandning (E 85)

tert-Butylperoxi-2-etylhexanoat + 2,2-di-(tert-Butylperoxi)-butan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3106)
(3115)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle + bis(tert-butylperoxy)-2,2 butane