"borsyra" – 12 träffar, varav 11 med liknande stavning.

Borsyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Borsyra

Myrsyra

med minst 10 vikt-% och högst 85 vikt-% syra

Farlighetsnr
80
UN-nr
3412
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Myrsyra

Myrsyra

med mer än 85 vikt-% syra

Farlighetsnr
83
UN-nr
1779
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Myrsyra

Myrsyra

med minst 5 vikt-% men under 10 vikt-% syra

Farlighetsnr
80
UN-nr
3412
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Myrsyra

Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material

Farlighetsnr
663
UN-nr
1614
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Blåsyra

Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

med mindre än 3 % vatten

Farlighetsnr
663
UN-nr
1051
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Blåsyra

Koldioxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
1013
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Kolsyra

Koldioxid, kyld, flytande

Farlighetsnr
22
UN-nr
2187
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Kolsyra

Vätecyanid (cyanväte, cyanvätesyra), vattenlösning

med högst 20 % vätecyanid

Farlighetsnr
663
UN-nr
1613
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Blåsyralösning

Klorsyra, vattenlösning

med högst 10 % klorsyra

Farlighetsnr
50
UN-nr
2626
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Klorsyra, vattenlösning

Vätecyanid (cyanväte), lösning i alkohol

med högst 45 % ren syra (HCN)

Farlighetsnr
663
UN-nr
3294
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Blåsyralösning

Ammoniumvätekarbonat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Kolsyra, monoammoniumsalt