"amoniak" – Inga exakta träffar. 7 träffar med liknande stavning.

Ammoniaklösning

i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 35 % men högst 50 % ammoniak

Farlighetsnr
20
UN-nr
2073
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonia · Ammoniak · Ammonia solution · Ammoniac en solution aqueuse · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung in Wasser

Ammoniaklösning

i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 50 % ammoniak

Farlighetsnr
268
UN-nr
3318
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ammoniak · Ammonia solution · Ammoniac en solution aquese · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung

Ammoniaklösning

i vatten, relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15 °C, med över 10 % men högst 35 % ammoniak

Farlighetsnr
80
UN-nr
2672
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Ammoniak · Ammonia aqua · Ammonia solution · Ammoniac en solution · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung · Caustic ammonia · Kaustisches ammoniak

Ammoniaklösning

vattenlösning, mindre än 10 %

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammoniak · Ammonia aqua · Ammonia solution · Ammoniac en solution · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung · Caustic ammonia · Kaustisches ammoniak

Ammoniak, vattenfri

Farlighetsnr
268
UN-nr
1005
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ammoniak · Ammonia anhydrous · Ammonia anhydrous, liquefied · Ammoniac, anhydre · Ammoniak, vattenfri · Ammoniak, wasserfrei

Gödselmedel, lösning

med fri ammoniak

Farlighetsnr
-
UN-nr
1043
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Fertilizer ammoniating solution, with free ammonia · Gödselmedel, lösning, med fri ammoniak

Ammoniakacetaldehyd

Farlighetsnr
90
UN-nr
1841
Klass
9
Fpg
III

Liknande stavning: Acetaldehyde ammonia