"3021" – 52 träffar.

Pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, n.o.s.

flampunkt under 23 °C

Farlighetsnr
336
UN-nr
3021
Klass
3
Fpg
I

Pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, n.o.s.

flampunkt under 23 °C

Farlighetsnr
336
UN-nr
3021
Klass
3
Fpg
II

Natriumkiselfluorid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Nikotinberedningar

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Pindon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3021)
Klass
-
Fpg
-

ANTU

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Benkvinox

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Bromoxynil

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Cykloheximid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Di-allat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2991)
(2992)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Difacinon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Difenzoquat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Dimexano

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Drazoxolon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Endothal-Na

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Fluoracetamid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Ioxynil

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Kinometionat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Oxamyl

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2991)
(2992)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Rotenon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Dazomet

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Blasticidin-S

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Fenaminosulf

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Fenpropathrin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Imazalil

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Kelevan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Norbormid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Butocarboxim

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2757)
(2991)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Cypermetrin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Fluorföreningar

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Ditalliumsulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Oorganiska talliumföreningar

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Bis-(8-Guanidinoktyl)amin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

2-(2,4,5-Triklorfenoxi)etyl-2,2-diklorpropionat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

4-Tritylmorfolin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

3,6-Endoxohexahydroftalsyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Monuron

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Diklorfenoxipropansyra

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

4-Cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

3-(4-Klorfenyl)-1-metoxi-1-metylurea

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

2-(tert-Butylfenoxi)cyklorhexylprop-2-ynylsulfit

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

1,2-Bis(metoxikarbonltioureido)bensen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Amitraz

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

1-Metoxi-1-metyl-3-(3.4-diklorfenyl)urea

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

2,3-Dicyano-1,4-ditia-antrakinon

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

4-Cyano-2,6-dijodfenyloktanoat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Fenpropatrin

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Metyldiklorfenoxi[fenoxi]propionat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Azakonazol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

2,4,5-TP

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

Allidoklor

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2761)
(2995)
(2996)
(3021)
Klass
-
Fpg
-

1,2-Epoxi-3-fenoxipropan

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2588)
(2902)
(2903)
(3021)
Klass
-
Fpg
-