"268" – 28 träffar.

Adsorberad gas, giftig, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
268
UN-nr
3516
Klass
2
Fpg
-

Aerosoler

giftiga, frätande

Farlighetsnr
268
UN-nr
1950
Klass
2
Fpg
-

Ammoniak, vattenfri

Farlighetsnr
268
UN-nr
1005
Klass
2
Fpg
-

Ammoniaklösning

i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 50 % ammoniak

Farlighetsnr
268
UN-nr
3318
Klass
2
Fpg
-

Bortrifluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
1008
Klass
2
Fpg
-

Bortrifluorid, adsorberad

Farlighetsnr
268
UN-nr
3519
Klass
2
Fpg
-

Engångsbehållare för gas

utan utsläppsanordning, ej påfyllningsbara

Farlighetsnr
268
UN-nr
2037
Klass
2
Fpg
-

Fosforpentafluorid, adsorberad

Farlighetsnr
268
UN-nr
3524
Klass
2
Fpg
-

Hexafluoraceton

Farlighetsnr
268
UN-nr
2420
Klass
2
Fpg
-

Kiseltetrafluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
1859
Klass
2
Fpg
-

Kiseltetrafluorid, adsorberad

Farlighetsnr
268
UN-nr
3521
Klass
2
Fpg
-

Komprimerad gas, giftig, frätande, n.o.s

Farlighetsnr
268
UN-nr
3304
Klass
2
Fpg
-

Kondenserad gas, giftig, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
268
UN-nr
3308
Klass
2
Fpg
-

Nitrosylklorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
1069
Klass
2
Fpg
-

Selenhexafluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
2194
Klass
2
Fpg
-

Svaveltetrafluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
2418
Klass
2
Fpg
-

Tellurhexafluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
2195
Klass
2
Fpg
-

Trifluoracetylklorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
3057
Klass
2
Fpg
-

Vätejodid (jodväte), vattenfri

Farlighetsnr
268
UN-nr
2197
Klass
2
Fpg
-

Wolframhexafluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
2196
Klass
2
Fpg
-

Fosgen

Farlighetsnr
268
UN-nr
1076
Klass
2
Fpg
-

Svaveldioxid

Farlighetsnr
268
UN-nr
1079
Klass
2
Fpg
-

Bortriklorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
1741
Klass
2
Fpg
-

Vätebromid, vattenfri

Farlighetsnr
268
UN-nr
1048
Klass
2
Fpg
-

Fosforpentafluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
2198
Klass
2
Fpg
-

Karbonylfluorid

Farlighetsnr
268
UN-nr
2417
Klass
2
Fpg
-

Cyanklorid, stabiliserad

Farlighetsnr
268
UN-nr
1589
Klass
2
Fpg
-

Väteklorid, vattenfri

Farlighetsnr
268
UN-nr
1050
Klass
2
Fpg
-