"1268" – 20 träffar.

Petroleumdestillat, n.o.s.

Farlighetsnr
33
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
I

Petroleumdestillat, n.o.s.

(ångtryck vid 50 °C över 110 kPa)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
II

Petroleumdestillat, n.o.s.

Farlighetsnr
30
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
III

Petroleumprodukter, n.o.s.

Farlighetsnr
33
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
I

Petroleumprodukter, n.o.s.

(ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
II

Petroleumprodukter, n.o.s.

(ångtryck vid 50 °C över 110 kPa)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
II

Petroleumprodukter, n.o.s.

Farlighetsnr
30
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
III

Petroleumdestillat, n.o.s

(ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1268
Klass
3
Fpg
II

Brunkolstjäredestillat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Bunkerolja

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Destillat (petroleum) vätebehandlade lätta

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Petroleum

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Petroleumeter

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Råoljedestillat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Skiffertjäredestillat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Solventnafta

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Torvtjäredestillat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-

Trätjäredestillat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1268)
Klass
-
Fpg
-