Jordbävningen i Kobe januari 1995 : Observatörsinsats
Titel:
Jordbävningen i Kobe januari 1995 : Observatörsinsats
Författare:
Widlundh Per ; Thörn Kennie
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1995
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
32 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Observatörsrapport/SRV
Serie nr:
P22-100/95
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor / Jordbävningar
Nyckelord:
Jordbävningar ; Observatörsrapporter ; Olyckor
Hyllplacering:
Ps*j
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: