Termisk påverkan från läckande gasolledningar
Titel:
Termisk påverkan från läckande gasolledningar
Författare:
Hallberg Emil ; Sjöström Johan ; Kahl Fredrik
Utgivare:
Research Institutes of Sweden
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
32 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-89049-19-2
ISSN nummer:
Serie:
RISE Rapport
Serie nr:
2019:89
Förlag:
Research Institutes of Sweden
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen
Nyckelord:
Gasol ; Farliga ämnen ; CBRNE ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: