Design inom olycks- och krishanteringsområdet med fokus på ledning
Titel:
Design inom olycks- och krishanteringsområdet med fokus på ledning
Författare:
Tehler Henrik ; Brehmer Berndt
Utgivare:
Lunds universitet
Utgivningsår:
2013
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
78 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1404-2983
Serie:
Serie nr:
1021
Förlag:
Lunds universitet
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering / Övrigt
Nyckelord:
Risker ; Forskning ; Design ; Förebyggande
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: