Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter
Titel:
Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter
Författare:
Mossberg Sonnek Karin ; Lindgren Johan ; Carlsson-Kanyama Annika
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2014
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
53 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-409-4
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB639 - Januari 2014
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Riskanalys ; Krishantering ; Sverige ; Naturolyckor ; Dricksvatten ; Samhällsplanering ; Klimatförändringar ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek