Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer : Konsekvenserna av en värmebölja i Örebro län för transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning
Titel:
Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer : Konsekvenserna av en värmebölja i Örebro län för transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning
Författare:
Mossberg Sonnek Karin ; Lindgren Johan ; Mobjörk Malin
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2013
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
31 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-321-9
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB530 - Januari 2013
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Riskanalys ; Krishantering ; Sverige ; Naturolyckor ; Dricksvatten ; Samhällsplanering ; Klimatförändringar ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek