Handbok för riskanalys
Titel:
Handbok för riskanalys
Författare:
Davidsson Göran
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
2003
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Bok
Omfång:
201 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-7253-178-9
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
U30-626/02
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering / Riskinventering/Riskan
Nyckelord:
Risker ; Riskanalys
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: