Trender i samhällsutvecklingen : konsekvenser för försvaret huvudrapport
Titel:
Trender i samhällsutvecklingen : konsekvenser för försvaret huvudrapport
Författare:
Fredin Ian ; Eriksson Björn ; Johansson Anna Carin ; Forslund Thomas
Utgivare:
Försvarets forskningsanstalt
Utgivningsår:
198808
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
45 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
0281-0247
Serie:
FOA Rapport
Serie nr:
C 10309-1.3
Förlag:
Försvarets forskningsanstalt
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Teknik ; Ekonomi ; Samhället
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: