Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översikt om brandanläggare och anlagda bränder
Författare
Wiklund Nils
Utgivare
Institutet för svensk brandforskning (Brandforsk)
Utgivningsår
1997-09-27
Sammanfattning Flera tusen anlagda bränder anmäls årligen till polisen. En stor del av dessa rubriceras som mordbrand och därtill kommer anlagda bränder som rubriceras som skadegörelse och bränder som vållats utan uppsåt. Forskning om anlagda bränder utgår ofta från en grupp identifierade brandanläggare. Detta innebär vissa problem, eftersom få bränder leder till att gärningsmannen identifieras. Undersökningen tar även upp pyromania och visar på återfallsrisken. Det sista kapitlet tar upp behandlingsformer.