Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sammanfattning Metodutveckling Brandsyn : Seminarier
Författare
Lindahl Olsson Mette
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Sammanfattning Under de senaste 10 åren har brandsynen utvecklats från att till största delen vara inriktad på tillsyn av tekniska brandskyddslösningar till att i ökad utsträckning omfatta organisatoriska och mänskliga aspekter samt se till objektets helhetslösning avseende brandskyddet. Objektet eget brandsskyddsarbete, personalens kompetens, förutsättningar att förebygga brands uppkomst och att sjölva göra en första insats har fått ökad betydelse. De flesta brandsyneförrättare anser att de har tillräcklig kompetens att utföra brandsyn i dag. Från objektens sida ges dock uttryck för att räddningstjänstens personal inte har tillräcklig kompetens och helhetskunskap om företagandets villkor. Försäkringsbolagen menar att räddningstjänsterna i huvudsak hanterar personsäkehetsaspekter men att de inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till egendomsskyddet och att de inte samordnar sin brandsyn med försärkingsbolagens verksamhet. Hur brandsyn kan utvecklas och förbättras beror på ägarens medvetenhet och förståelse för brandskyddsproblemen. Dessutom bör brandsyneförrättare ges mer utbildning för att höja sin kompetens.
Relaterade titlar
Fler titlar av Lindahl Olsson Mette