Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utsläpp av fluorvätesyra i Torshälla
Författare
Erlandsson Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996-06-28
Måndagen den 19 februari 1996 upptäcktes ett läckage på en nyfylld cistern med ca 28 m3 73-75 % fluorvätesyra på Avesta Nybys industriområde i Torshälla. Läckaget kom från en spricka i cisternens mantel och kunde inte omedelbart tätas med tillgänglig utrustning. Genom att bland annat pumpa över syran till en annan behållare kunde utsläppet stoppas. Ca 12 m3 var då överpumpat och 1,6 m3 av den utläckta vätskan hade uppsamlats av räddningstjänsten. Men enligt företagets beräkningar hade ca 15 m3 fluorvätesyra försvunnit i marken, genom dagvattenledningar eller i luften. Erfarenheter: Uppgifterna i SBF: s Farligt godskort "Fluorvätesyra" och motsvarande uppgifter i Kemikontorets Skyddsblad för samma kemikalie är delvis annorlunda. Genomgripande kontroll och komplettering av informationsblad är nödvändigt. Hela systemet med tyfonsignaler för varning av allmänheten bör ses över. Vid ett begränsat gasutsläpp är det nödvändigt att kunna välja ut endast de aggregat som berör hotade områden. Med modern teleteknik bör detta gå att lösa till rimlig kostnad. Vid riskobjekt bör § 43 kunna tillämpas. Varning till allmänheten: Även kommersiella radiostationer bör rutinmässigt få del av myndighetsmeddelanden. Visserligen har de inte alltid beredskap för att snabbt gå in och bryta sin sandning, men de har en stor lyssnarskara som det är viktigt att nå Dessutom bör de få möjlighet att ta del av grundinformationen så att det inte blir missuppfattningar och felaktiga budskap. Information till andra myndigheter bör gå "med automatik" Informationen mellan myndigheter och räddningsorgan bor noga planläggas. För att inte glömma några kontakter ar det lämpligt att skriva in en påminnelse i SOS-centralens checklistor.