Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsrumsteknik : Lyft av takplatta
Författare
Nilsson Leif
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Skyddsrum byggs normalt i samband med att ett hus eller en anläggning skall byggas. Det är då lättast att integrera skyddsrumsfunktionen med de övriga krav som ställs på byggnaden och det är också enklast rent produktionstekniskt att utföra bygget. Av olika skäl kan det dock bli nödvändigt att i efterhand bygga ett skyddsrum i en redan befintlig byggnad, varvid det kan bli betydligt omständligare att utföra byggnadsarbetena. I föreliggande rapport redovisas hur taket till ett skyddsrum kan utföras då produktionen sker i en äldre byggnad som byggs om för att inrymma skyddsrum. Syftet har varit att finna en metod där man har full kontroll över arbetsmomenten och resultatet, så att ett fullgott skyddsvärde för skyddsrummet kan garanteras. Den redovisade metoden har enligt det gjorda försöket visat sig uppfylla detta syfte till en rimlig kostnad. Rapporten har skrivits på uppdrag av Räddningsverket. Uppläggning och genomförande av rapportarbetet har skett tillsammans med Björn Ekengren, Räddningsverket.