Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire resistance of concrete structures
Författare
Forsén Nils Erik, Anderberg Yngve
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1982-12
En förutsägelse om konstruktioners brandreaktion och motståndskraft mot brand presenteras avs. några olika typer av betong. Detta sker genom att man använder två dataprogram, TASEF-2 och CONFIRE för terminal- och konstruktionsresponse, resp. Brandmotståndskraft förutsagd av CONFIRE för olika felkriterier och de som uppnås av olika rekommendationer beträffande konstruktioner jämförs. Denna rapport är resultatet av ett påbörjat samarbete i den forskning som bedrivs avs. brandgenerering i konstruktioner mellan Lunds universitet, Institutionen för teknologi, och SINTEF. Förbättrade konstruktions- ("design-") metoder och en mera användbar kod är ett viktigt mål för samarbetet.