Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Numerical modelling of self-compacting concrete flow : discrete and continuous approach
Författare
Gram Annika
Utgivare
Utgivningsår
2009
Med uppkomsten av självkompakterande betong (SKB) och dess möjligheter att flyta ut under inverkan av endast gravitation uppstod ett behov av att kunna förutsäga och kontrollera även mer komplicerade gjutningar. Numerisk simulering av SKBs flöde kan kommma att utgöra ett kraftfullt verktyg för att optimera gjutprocessen, ge möjlighet att förutsäga nödvändig arbetbarhet och säkerställa kompatibilitet mellan den armerade formen och betongens reologi. I föreliggande avhandling undersöks betongens flöde med både diskreta och kontinuumbaserade simuleringsmetoder.