Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bygg- och rivningsmaterial i kretsloppet
Författare
Johansson Birgitta
Utgivare
Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1995
Ur innehållet Bygg- och rivningsavfall i dagens Sverige - lättare återbruka förr i tiden. - många olika material. - miljöskadliga ämnen. Bygg- och rivningsmaterial i kretsloppet I våra hus finns bl a 4-8 ton kvicksilver, 350 ton pcb främst i fogmassor. Under 1900-talet har 900 000 ton bly använts. Som miljöskadligt avfall finns även flamskyddsmedel, asbest, impregnerat virke.
Relaterade titlar