Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida fysiskt skydd : Regeringens studieuppdrag nr 11 : Studiebilagor
Författare
Gellerbring Bo, Lindström Å, Nordengren R, Wirén T, Ekengren Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1994
Bilagor till huvudrapporten Framtida fysiskt skydd. Innehåll Försvarsmaktens syn på behovet av fysiskt skydd ÖCB:s delstudie av samhällsverksamheten i krig FOA:s delstudie av vapen- och sensorteknikutvecklingen FOA:s delstudie om konsekvenserna av ändrad platsnorm Tabeller över nuläget för befolkningens skydd Utbyggnadsläge för ledningsplatser på lokal nivå Skyddsrummets skyddsvärde Skyddade utrymmen Skydd vid strategiskt överfall