Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beskrivning av prototyp till flygburet instrument av gammastrålning i radiakbelagda områden
Författare
Johansson B
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1961-08
Denna rapport beskriver en prototyp till ett instrument, som skall användas till att från flygplan mäta gammastrålningen från radiakbelagda områden. Mätprincip: scintillerande plast ger ljus vid gammastrålning. Ljuset omvandlas i en fotomultiplikator till elektrisk ström. Likströmmen mätes efter logaritmering och förstärkning i ett elektrometerrör.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Johansson B
Hagelin B, Johansson L
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
1973-08
59 s