Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagd brand : Brandanläggarnas brottsbeteende
Författare
Andersson Hans
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1994
Denna rapport är en komplettering av H 41 och svarar på frågorna; Är brandanläggare specialiserade till just detta brott? Eller kanske väsentligen till andra brottsarter? Eller förekommer ingen Specialisering? Det material, som insamlats till H 41, utnyttjades här till att belysa brandanläggarnas allmänna brottsfrekvenser och dessas uppdelning på brottsarter. I samband därmed undersöktes även andra sidor av brottsbeteendet.
Relaterade titlar
Fler titlar av Andersson Hans