Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökning av ett system för termoluminescensdosimetri från MBLE, Belgien
Författare
Wik M
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1964-09
Ett system för termoluminescensdosimetri från firman MBLE i Belgien har provats med avseende på några av sina egenskaper. Den metod att mäta gammadoser som systemet utnyttjar synes vara bra. Med hänsyn till individuell dosimetri har dock samtliga termoluminescenssystem den nackdelen att informationen töms ut vid avläsningen, vilket nödvändiggör separat dosregistrering. Den belgiska konstruktionen synes på det hela taget vara god. Anmärkning riktas emellertid mot dosimeterns mekaniska uppbyggnad.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Wik M