Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kemisk identifikation av brandsläckningspulver
Författare
Nordin B, Ryderman A, Stridh G
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1979
Rapporten presenterar ett förslag till kemisk identifikation av pulver för brandsläckning. Förslaget skulle tillsammans med tömningsegenskaper hos handbrandsläckare kunna vara en efterkontroll. Genom att använda sig av kvalitativ röntgenspektrometri har man tagit fram en snabb och billig analysteknik för att hitta de ingående grundämnena. Pulvret har dessutom undersökts med termoanalys som visar hur pulvret reagerar vid upphettning. Röntgenundersökningen ger ingen indikation på de släckande egenskaperna, utan måste kompletteras med undersökning av de termiska egenskaperna för att pulvret skall kunna karaktäriseras. Proven bör även omfatta en kvantitativ analys för att man ska få ett mått på hur stora differenser i pulvrets sammansättning som kan tolereras.