Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lågintensimeter för flygindikering uppbyggd enligt FOA 4 rapport A 4272-4261
Författare
Nilsson S
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1964-02
Fyra stycken lågintensimetrar enligt FOA 4 rapport A 4272-4261 har byggts för att användas vid flygindikering (fredsnivåer). Tidskonstanten för ratemeterkretsen har dimensionerats så att visarutslaget skall ge snabbt svar vid t ex mätning på lokala koncentrationer i markanläggningen. Mätnoggrannheten i temperaturintervallet -30 - +40° C och vissa karakteristiska elektroniska data redovisas. Funktionssannolikheten för lågintensimetern har beräknats.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Nilsson S